top of page

رویداد مربیگری شغلی دانشجویی

Student Career Coaching Event Flyer

شرح

انتخاب رشته برای هر دانش آموزی می تواند یک تصمیم سخت باشد. رویداد مربیگری شغلی دانشجویی ما یک فرصت عالی برای دانش آموزان است تا درباره مشاوره شغلی و گزینه های شغلی مختلف در دسترس آنها بیشتر بیاموزند.   عوامل زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند، از اهداف شغلی گرفته تا علایق شخصی. با این حال، با کمک یک مربی شغلی، دانش آموزان می توانند گزینه های خود را بررسی کنند و تصمیمات آگاهانه ای در مورد آینده خود بگیرند. با راهنمایی یک متخصص، دانش‌آموزان می‌توانند در انتخاب رشته خود مطمئن باشند و اطمینان حاصل کنند که خود را برای موفقیت در آینده شغلی خود آماده می‌کنند. 

Career Coaching Event

05/22/2022

bottom of page